Концепція соціального розвитку: висновки для України

Концепція соціального розвитку: висновки для України

Щокін, Георгій
Концепція соціального розвитку: висновки для України:
Наук, видання.— К.: МАУП, 2002. — 72 с.: іл. — Бібліогр.: с. 66-69. — (Б-ка журналу "Персонал").
ISBN 966-608-225-Х

На основі аналізу загальносвітових та вітчизняних тенденцій суспільно-
історичного розвитку робиться спроба з'ясувати найузагапьнюючі риси май-
бутнього людства та місце в ньому України.
Для широкого кола читачів.


Завантажити книгу


Криза як глобальне явище сучасного світу 3
Лібералізм і соціалізм як соціальні утопії 7
Основні підходи до розуміння соціальної історії 9
Базові цінності — найвищі регулятори людської діяльності 11
Соціальна історія як зміна релігійно-етичних парадигм 13
Взаємозмінність форм політичного правління 21
Фундаментальні основи функціонування соціуму 25
Небезпека антикультури 29
Закономірності розквіту та занепаду цивілізацій 33
Ситуація в сучасному світі 38
Геополітичні реалії 44
Висновки для України 51
Консервативна ідеологія як адекватна відповідь на “виклики” майбутнього 59
Список використаної та рекомендованої літератури 66