Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 3

Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 3

Людство і віра: всесвітня історія народіві релігій: енцикл.-довід. вид. :
Л93 [у 4 т.] / Авт.-уклад. Г. Щокін. — К. : МАУП, 2002 —
ISBN 978-608-157-1
Т. 3. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2008. — 576 с. : іл. — Бібліогр. : с. 560–567
ISBN 978-966-608-844-7

У третьому томі енциклопедичного компендіуму з релігієзнавчих, етно-лінгвістичних і культурно-історичних аспектів розвитку людства розглянуто історію і релігії індоарійських народів, що виокремилися з індоєвропейської спільноти.
Для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами релігієзнавства, культурології та історії цивілізацій.


Купити книгу Читати книгу Завантажити книгу


ЧАСТИНА ПЕРША

ВСТУП ДО РЕЛІГІЇ ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ 3
Розділ І. ЦИКЛИ ВСЕСВІТУ І ЛЮДСТВА 5
Глава 1. Цикли О.Пушкіна, П.Сорокіна та М.Чмихова 8
Глава 2. Цикли мовні, релігійні та початок нашого світу 21
Глава 3. Гіперборея: протоцивілізація Півночі 32
Глава 4. Релікти і спадок Гіпербореї 39
Глава 5. Гіперборея і Атлантида: традиції та послідовники 48
Резюме 58
Розділ ІІ. КАТАСТРОФИ І ««ПІСЛЯПОТОПНА» ПРАЦНВІЛІЗАЦІЛ 61
Глава 6. Катастрофи Землі: причини й наслідки 62
Глава 7. Таємниці Сонячної системи 71
Глава 8. Потоп як початок «нашого світу» 81
Глава 9. Інші відомі потопи 91
Глава 10. Трипілля: колиска українського праетносу й усього індоєвропейського світу 100
Резюме 112
Розділ Ш. РАННЬОЗЕМЛЕРОБСЬКА РЕЛІГІЛ НЕОЛІТУ 117
Глава 11. Загальний розвиток релігійно-символічних систем 118
Глава 12. Основні образи і символи неолітичної релігії 126
Глава 13. Зооморфна символіка, календарні святкування і храми неоліту 133
Глава 14. Місячний і сонячний культи. Божество рослинності 144
Глава 15. Дволикий бог і божественна тріада 153
Резюме 159
РОЗДІЛ IV. ГОЛОВНІ БОГИ НЕОЛІТУ І ЇХНІ ПОДАЛЬШІ ДОЛІ 165
Глава 16. Велика неолітична богиня 166
Глава 17. Білобог і Чорнобог 171
Глава 18. Єврейський бог як втілення Чорного бога 180
Глава 19. Мати і дочка: основні образи елевсинської релігії 185
Глава 20. Прадіонісійство і подальший синтез архаїчних культів 195
Глава 21. Материковий і острівний культи. Орфічна релігія 201
Резюме 208
РОЗДІЛ V. ІНДОЄВРОПЕЙЦІ ТА ЇХНІ СИСТЕМИ ВІРУВАНЬ 215
Глава 22. Від ностратичної єдності до розпаду індоєвропейської спільноти 216
Глава 23. Подальший розвиток індоєвропейських праетносів 225
Глава 24. формування вірувань праіндоєвропейців та інокультурні впливи 236
Глава 25. Найдавніша загальноіндоєвропейська система вірувань 245
Глава 26. Верховні боги: прапантеон індоєвропейців 254
Висновок: еволюційний розвиток давніх вірувань 263

ЧАСТИНА ДРУГА

ІСТОРІЯ І РЕЛІГІЯ 275
ВСТУП. СТАРОДАВНІ АРІЇ: ВІД УКРАЇНИ ДО ІРАНУ ТА ІНДІЇ 277
Розділ VI. ІНДІЯ ТА ІНДОАРІЇ: ЗУСТРІЧ ДАВНІХ КУЛЬТУР 287
Глава 27. Індія й індійці: офіційна і легендарна історія 291
Глава 28. Основні етноси сучасної Індії 297
Глава 29. Основні етапи історії Індії в арійський період 306
Глава 30. Індійська релігія, її витоки і основні поняття 315
Глава 31. Релігійно-історичні пам'ятки індійської культури 323
Резюме 335
Розділ VII. ВЕДИЧНА РЕЛІГІЯ 341
Глава 32. Першоджерела ведизму 342
Глава 33. Арійський ведизм: загальна модель 348
Глава 34. Сури (дева) й асури 356
Глава 35. Ведійська космогонія й боги-творці 363
Глава 36. Мітра-Варуна, Індра та інші Адітьї 372
Резюме 381
Розділ VIII. ІНДОАРІЙСЬКИЙ ПАНТЕОН І ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ 391
Глава 37. Солярна і грозова сім'я 392
Глава 38. Земні Васу та водно-хтонічні божества 400
Глава 39. Предки, царство мертвих і міфічні герої 408
Глава 40. Релігія брахманів: перехід від ведизму до індуїзму 415
Глава 41. Система індуїзму 421
Резюме 428
Розділ ІХ. КЛАСИЧНИЙ ІНДУЇЗМ 437
Глава 42. Тріада верховних богів індуїзму. Брахма і Вішну 438
Глава 43. Шива — руйнівник Всесвіту 446
Глава 44. Основні аватари Вішну і видатні мудреці Індії 453
Глава 45. Сонячна і Місячна династії 462
Глава 46. Головні книги Махабхарати: Карнапарва і Бхагавадгіта 469
Глава 47. філософія, політика та містика індуїзму 475
Глава 48. Сучасний розвиток індуїзму 483
Резюме 495
Розділ Х. НЕВЕДИЧНІ РЕЛІГІЇ: ДЖАЙНІЗМ, БУДДИЗМ, СИКХІЗМ 503
Глава 49. Джайнізм: вступ 506
Глава 50. Комплекси космографії та міфо-історичні цикли джайнізму 515
Глава 51. Загальнобуддійська система 523
Глава 52. Будда: пробуджений 531
Глава 53. Основні напрями буддизму і його поширення 539
Глава 54. Ламаїзм: тибетський буддизм 549
Список використаної та рекомендованої літератури 560