Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 1

Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 1

Людство і віра: Навч.-метод, посіб.: [У 3 т.] / Автор-уклад. Г. Щокін.—
К.: МАУП, 2002. — Т. І. — 576 с.; іл., [16] с. іл. — Бібліогр.: в кінці частин.
ISBN 966-608-142-3
У першому томі пропонованого навчально-методичного посібника розглянуто проблеми виникнення і розвитку Всесвіту, утворення Землі та материків, різноманітні теорії становлення людини і генезис її духовної культури. Описано мови світу, проаналізовано основні гіпотези про їх походження. Подано сучасну класифікацію людських рас, розглянуто теорії виникнення і розвитку етносів. Висвітлено загальні релігійно-міфологічні уявлення давніх народів, а також релігії екваторіальних і монголоїдних етносів.
Для студентів, які вивчають релігієзнавство, культурологію та історію цивілізацій, а також викладачів і широкого загалу.


Купити книгу Читати книгу Завантажити книгу


Передмова 3
Частина ПЕРША. Людина. Земля. Всесвіт 9
Розділ I.  Земля та її оточення 9
Глава 1. Наша зоряна оселя 9
Виникнення Всесвіту 10
Майбутнє Всесвіту 11
Метагалактики, галактики, зірки 12
Основні характеристики зірок 14
Глава 2. Сонце і Земля 16
Виникнення Сонця 18
Шлях Сонця 19
Планета Земля 21
Місяць і його рух 22
Глава 3. Астрономія стародавніх людей   29
Творці мегалітів 29
Давні цивілізації Євразії 33
Цивілізації Америки 35
Глава 4. Сучасні материки Землі та їх виникнення 38
Сучасні континенти 39
Гіпотеза виникнення сучасних материків 41
Історія земних материків 43
Глава 5. Легендарні континенти 48
Атлантида 48
Реконструкція острова Атлантида за Платоном 53
Континент Му 56
Лемурія 59
Резюме 61
Розділ II.  Людина і культура 65
Глава 6. Становлення людини 65
Авcтралопітекові, Homo habilis i Homo erectus 68
Homo sapiens 71
Неандертальці і проблема походження сучасної людини 74
Глава 7. Джерела людської історії 80
Господарсько-культурні типи 82
Релігійні вірування у кам’яному віці 85
Етапи поділу праці 87
Община, плем’я, народ 90
Шлюб і сім’я 93
Глава 8. Давні культури Європи 94
Європейські культури бронзового віку 96
Ранньоєвропейський пантеон 101
Поява індоєвропейців 101
Глава 9. Сучасні історико-культурні області 103
Резюме 108
Розділ III.  Мови світу і їх походження 113
Глава 10. Індоєвропейські мови 115
Глава 11. Інші мови світу 120
Мовні сім’ї 120
Відособлені мови 126
Глава 12. Походження мови та її основних макросімей 129
Ностратична гіпотеза 131
Палеоєвразійська гіпотеза 133
Австротайська гіпотеза 134
Інші гіпотези походження мовних сімей 135
Глава 13. Розвиток писемності 138
Поява протописемності 138
Письмо і його основні типи 139
Історія чисел 140
Резюме 144
Розділ IV.  РАСИ ТА ЕТНОСИ 149
Глава 14. Класифікація рас 150
Основні підрозділи великих людських рас 151
Глава 15. Походження рас 158
Теорія моноцентризму 158
Теорія поліцентризму 160
Про прабатьківщину людства 162
«Ідеалістичні» теорії 163
Глава 16. Виникнення і розвиток етносів 168
«Мовна» історія народів 169
Становлення держав 171
Переселення народів 172
Географія релігій 173
Резюме 176
Розділ V.  Найдавніші загальнолюдські міфи 181
Дослідження міфології 182
Глава 17. Міфи про природу 185
Міфи про першоелементи 185
Міфи про «живу» природу 188
Глава 18. Модель світу, її координати і символи 191
Світове дерево 192
Міфопоетичні координати 194
Геометричні символи 195
Числа 199
Глава 19. Космогонічні й астральні міфи 201
Як виник Всесвіт? 201
Небо, Земля, Океан 203
Небесні тіла і кінець світу 204
Календарні міфи 206
Глава 20. Боги, духи і люди 207
Богиня-мати 210
Деміург і культурний герой 211
Міфологічні покоління 212
Життя і смерть 215
Висновки: деякі попередні зауваження і припущення 221
Соціальна історія як зміна релігійно-етичних парадигм 226
Список використаної та рекомендованої літератури 234
Частина Друга.  
РЕЛІГІЇ  ЕКВАТОРІАЛЬНИХ І МОНГОЛОЇДНИХ НАРОДІВ 239
Розділ VI.  РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ АВСТРАЛОЇДНОЇ РАСИ 241
Глава 21. Релігії Австралії і Тасманії 244
Архаїчні культи аборигенів 246
Зникла релігія тасманійців 248
Глава 22. Релігії Меланезії 250
Релігійно-міфологічні системи папуасів 253
Релігійно-міфологічний світ малагасійців 255
Глава 23. Релігійні традиції Полінезії 257
Пантеон полінезійців 258
Релігія острова Пасхи 259 
Вірування маорі Нової Зеландії 261
Глава 24. Релігії Мікронезії та інших австралоїдних народів 263
Айни і їхні вірування 264
Релігійні традиції веддоїдної раси 267
Релігійні уявлення негритосів 268
Резюме 271
Розділ VII.  РЕЛІГІЇ  ЕТНОСІВ ЧОРНОЇ АФРИКИ ТА ІНШИХ НЕГРОЇДНИХ НАРОДІВ 277
Глава 25. Автохтонна релігія бушменів, готтентотів і пігмеїв 282
Релігія  «лісових людей» 282
Давні культи готтентотів 283
Центральноафриканські пігмеї та їхні релігійні уявлення 284
Глава 26. Традиційні вірування бантумовних негрів 286
Релігія ганда 288
Релігія зулусів 289
Глава 27. Релігії Західної Африки 291
Йоруба та їхні вірування 291
Дагомейська релігія 293
Релігійні традиції біні 293
Ашанті та їхня віра 294
Глава 28. Космогонія бамбара і догонів 297
Релігія і міфологія «об’єднувачів» 298
Релігія догонів 299
Глава 29. Протодравідська релігія та її месопотамські паралелі 302
Хараппська цивілізація: культура і релігія 306
Давній Елам і його релігія 309
Резюме 312
Розділ VIII.  РЕЛІГІЇ АМЕРИКИ 315
Загадки Нового Світу 317
Основні господарсько-культурні типи сучасних індіанців 322
Глава 30. Традиційні вірування індіанців Північної Америки 326
Мисливська релігія шошонів 330
Землеробська релігія зуні 332
Глава 31. Релігії та держави Мезоамерики 334
Три релігійно-міфологічні системи Центральної Америки 334
«Материнська» культура Мезоамерики: ольмеки 337
Релігійно-міфологічні уявлення сапотеків 338
Теотіуакан: теократична держава науа 339
Майя та їхня релігія 340
Тольтеки та їхні вірування 343
Релігія Сонця ацтеків 345
Глава 32. Історія і релігія народів Центральних Анд 352
Основні віхи андійської історії 353
Імперія Інків 362
Релігія інків (кечуа) 364
Релігійно-міфологічні уявлення чибча-муїсків 368
Глава 33. Релігія індіанців Південної Америки 369
Вірування вогняноземельців  371
Давні звичаї бороро і чинчоро 372
Резюме 373
Розділ IX.  РЕЛІГІЇ ПІВДЕННОАЗІАТСЬКИХ І ТИХООКЕАНСЬКИХ НАРОДІВ 381
Глава 34. Жителі Малайського архіпелагу і їхні вірування 383
Релігії Малайзії, Індонезії та Філіппін 387
Балійці та їхня релігія 389
Глава 35. Релігійно-міфологічні уявлення австроазіатських народів 391
Мон-кхмерські народи і їхні релігії 394
Релігія в’єтів і мионгів 396
Релігія і міфологія мяо-яо 398
Глава 36. Традиційні вірування тайських і тибето-бірманських народів 400
Таї і їхня релігійно-міфологічна система 401
Бірманці й тибетці 402
Релігії Тибету 403
Тангутська релігія 406
Глава 37. Релігії Китаю 407
Давньокитайська міфологія 414
Даосизм 418
Конфуціанство 421
Пізні народні культи 423
Глава 38. Релігії Кореї і Японії 424
Етногенез і культура корейців 424
Традиційні вірування Кореї 427
Основні періоди японської історії 428
Синто: шлях богів 436
Резюме 439
Розділ X.  РЕЛІГІЇ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ МОНГОЛОЇДІВ: УРАЛО-АЛТАЙСЬКА МАКРОсім’я 445
Центральна Азія: історичний екскурс 446
Глава 39. Релігії тунгусо-маньчжурських і монгольських народів 449
Релігія і міфологія тунгусів 451
Релігійно-міфологічні уявлення маньчжурів 452
Етногенез монголомовних народів 453
Формування і розвиток релігійних уявлень монгольських народів 456
Ойрат-калмицька релігійно-міфологічна система 457
Бурятська релігія і міфологія 458
Глава 40. Релігії тюркомовних народів 460
Давні тюрки та їхнє оточення у степах Східної Європи 461
Етногенез тюрків 465
Національно-психологічні особливості тюркомовних народів 474
Релігія давніх (орхонських) тюрків 477
Релігійно-міфологічні уявлення тюркомовних народів 478
Глава 41. Релігії уральських народів 480
Релігійно-міфологічні уявлення фінно-угорських народів 481
Самодійська міфологія і релігія 489
Психологія уральських і палеоазіатських народів 490
Глава 42. Міфи та релігії палеоазіатських народів 492
Вірування північно-східних палеоазіатів 492
Кетська релігійно-міфологічна система 496
Традиційні вірування ескімосів 498
Шаманська релігія і міфологія 499
Резюме 501
Післямова: пізнання непізнаванного 505
Доісторичний етап розвитку релігії 505
«Еволюція» релігії 513
Кам’яна Могила — давній архів релігійних уявлень 522
Спроба пояснення 531
Сучасний стан космології 542
Проблеми походження людських рас і мовних сімей 546
Проблема типології релігійно-міфологічних систем 551
Резюме 560
Список використаної та рекомендованої літератури  565