Основи  політичної  науки

Основи політичної науки

Щокін Г. В.
Основи політичної науки. — К. : МАУП, 2006. — 84 с. : іл. — Бібліогр. : с. 78–80.
ISBN 966-608-50-0

У пропонованій науково-популярній праці подано основні положення сучасної політичної науки, знання яких необхідні кожній сучасній людині і громадянину.
Для широкого загалу.


Купити книгу Читати книгу Завантажити книгу


ВСТУП 3
Основні закономірності соціального розвитку 5
Сутність влади 10
Теорія лідерства 12
Соціально-психологічні основи влади і управління 18
Розділ 1. ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 23
Політика і політична наука 23
Держава і громадянське суспільство 28
Політичне життя і політична діяльність 34
Політичні партії 37
Політичні системи і режими 39
Резюме 40
Розділ 2. ТЕОРІЯ ВЛАДИ 44
Концепції влади 45
Рівні і структура влади 47
Методи і засоби влади 49
Зміст і типологія влади 51
Ідеали соціального ладу 53
Типи політичних режимів 58
Резюме 60
Розділ 3. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 63
Одноосібні форми правління 63
Групові (станові) форми правління 66
Народні (масові) форми правління 71
Теорія бюрократії 73
Резюме 75
Розділ 4. ДЕМОКРАТІЯ І ТИРАНІЯ 78
Боротьба двох начал 78
Природне право і суспільний договір 80
Теорія еліти  82
Бонапартизм і цезаризм 86
Змішана форма правління як вирішення соціальних протирічі 88
Резюме 92
Розділ 5. ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 96
Цінності як регулятори людської діяльності 97
Базові цінності суспільства 99
Природне і соціальне в онтогенезі людини ... 104 Резюме 107
Розділ 6. НЕБЕЗПЕКА ТОТАЛІТАРИЗМУ Й ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ УТОПІЙ 110
Соціологічна історія утопії 110
С. Франк про "єресі утопізму" 112
Тоталітарні ідеології 116
Антикультура та її носії 118
Відродження тоталітаризму 121
Резюме 126
Розділ 7. ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 128
Політична свідомість і ціннісні орієнтації 128
"Коло" сучасного політичного спектра 139
Політична характерологія 142
Психологія груп 154
Резюме 164
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ: УКРАЇНА — ЦЕНТР, А НЕ ПЕРИФЕРІЯ ЄВРОПИ 168
Сучасні "центри сили" 169
Національний консерватизм — основа національного розвитку 172
Українська доба європейської історії 176
Література 178