Управління людськими ресурсами

Управління людськими ресурсами

Управління людськими ресурсами: (Понятійно-термінол. слов.): Навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Голова-
того та ін. — К. : МАУП, 2006. — 496 с.
ISBN 966-608-583-6

Словник містить основні найуживаніші терміни та поняття, що стосуються управління людськими ресурсами в сучасних умовах. Враховано більшість сфер діяльності людини, груп і колективів (освіта, наука, техніка, виробництво, культура тощо), особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду підбору, підготовки та використання людських ресурсів у забезпеченні функціонування суспільства.


Купити книгу Читати книгу