Управління суспільним розвитком: загальна концепція

Управління суспільним розвитком: загальна концепція

Щокін Г. В.
Управління суспільним розвитком: загальна концепція. — К.: МАУП, 2005. — 184 с.: іл. — Бібліогр.: с. 171–179.
ISBN 966-608-398-1

У пропонованому виданні на основі аналізу загальносвітових та вітчизняних тенденцій суспільно-історичного поступу робиться спроба побудувати оригінальну концепцію управління соціальним розвитком в сучасних умовах. Розробка виконана на базі багатьох попередніх праць автора.
Для широкого кола читачів.


Купити книгу Читати книгу Завантажити книгу


Передмова 3
Вступ. вихідні положення 5
Розділ 1. Контури теорії соціального розвитку 9
1.1. Криза як глобальне явище сучасного світу 10
1.2. Основні підходи до розуміння соціальної історії 13
1.3. Базові цінності — найвищі регулятори людської діяльності 15
1.4. Соціальна історія як зміна релігійно-етичних парадигм 19
1.5. Закономірності розквіту і занепаду цивілізацій 30
1.6. Ситуація в сучасному світі 38
Розділ 2. Людина і соціум 47
2.1. Людина — міра всіх речей 47
2.2. Суспільство як біосоціальний феномен 52
2.3. Цілі життєдіяльності — рушійні сили розвитку 55
2.4. Динаміка як властивість соціальних систем 59
2.5. Дезорганізація і організація — дві фундаментальні тенденції 62
2.6. Етноси як соціальні організми та культурно-історичні утворення 65
Розділ 3. Організація етносу І моделі соціального управління 71
3.1. Основні складові організації етносу 71
3.2. Основні цінності — підґрунтя моделі соціального управління 80
3.3. Стратифікація і мобільність — необхідні умови організації етносу 84
3.4. Механізми мобільності та відбору — основа управління людськими ресурсами 88
3.5. Сучасний розвиток культурно-цивілізаційних теорій 92
3.6. Геополітичні реалії 95
Розділ 4. Ідеали соціального устрою 106
4.1. Лібералізм і соціалізм як соціальні утопії 111
4.2. Взаємозмінність форм державного управління 114
4.3. Ідеали демократії і види влади 121
4.4. Небезпека антикультури 125
4.5. “Єресь утопізму” та її наслідки 132
4.6. Шляхи захоплення світового панування 136
4.7. Християнство і національний консерватизм як адекватні відповіді на виклики майбутнього 140
Основні тенденції, гіпотези І висновки 146
Закони і закономірності суспільного розвитку 153
Глобальні тенденції і нові принципи організації світу 159
Висновки для України 162
Список використаної та рекомендованої  літератури 171